September 2018

                   Sally & Jerry Barber 
               3801 W Elgin Street